Výkup orechovej guľatiny

Výkup orechovej guľatiny

Od roku 2016 sa zaoberáme aj výkupom orechovej guľatiny. Menej kvalitnú guľatinu spracovávame na orechové vlysy a tú krajšiu exportujeme do zahraničia (Nemecko, Rakúsko) na dýharenské účely.

Máte vypílený orechový strom?

Zavolajte nám a mi ho od Vás odkúpime za najlepšie ceny na Slovensku

Výkup prebieha nasledovným spôsobom: zavoláte nám, nahlásite meno, adresu a telefónny kontakt. Keď sa nám nazbiera vo vašom regióne dostatočný počet orechových stromov, príde k Vám preberač, ktorý Vám strom ocení. Ak budete súhlasiť s cenou, podpíšete zmluvu o odkúpení čím sa drevo stáva naším majetkom a vyplatí Vám zálohu respektíve plnú sumu. Najneskôr do 1 týždňa príde nákladné auto, ktoré strom odvezie a preberač Vám doplatí zostatkovú sumu. Drevo musí byť pripravené na ľahko prístupnom mieste aby sa tam nákladné auto dostalo bez komplikácií nakoľko má presne načasovanú trasu.

Kritériá ktoré musí drevo spĺňať

  • Minimálna dĺžka guľatiny: 1,8m
  • Minimálna hrúbka (priemer vo výške 1m od zeme): 60cm
  • Minimálny obvod (vo výške 1m od zeme): 180cm
  • Drevo sa vykupuje vypílené – doporučujeme odkopať 20-50cm zeminy a až potom odpiliť územok aby sa dosiahla max. dĺžka územku. (viď fotografiu vľavo)
  • Zaslanie fotografie NUTNÉ.

Cenník orechová guľatina 2018

F1

Územok bez vád
700€ eur/m3

dĺžka 2,5 m / priemer 80 cm

F2

Územok bez vád
500€ eur/m3

dĺžka 2,5 m / priemer 70 cm

A

Územok bez vád
200€ eur/m3

dĺžka 1,8 m / priemer 60 cm

B

Zarastené hrče do 5 cm
150€ eur/m3

dĺžka 1,8 m / priemer 50 cm

Ceny sú orientačné a pri obhliadke sa určujú individuálne pre každý strom.