Palivové drevo

Palivové drevo štiepané

Naša spoločnosť sa tiež špecializuje na výrobu palivového dreva. Ponúkame Vám kvalitné palivové drevo vyrobené z drevín dub, cer. Drevo je uložené v paletách o rozmer 1x1x1,8m (1,8prmr) – 95eur bez DPH. Vláknina na výrobu palivového dreva je najvyššej kvality a pochádza zo slovenských lesov.

Kedy je správny čas na kúpu palivového dreva na najbližšiu vykurovaciu sezónu?

Správny čas na kúpu palivového dreva je v neskorých zimných alebo skorých jarných mesiacoch, kedy má spracúvaná drevná hmota najnižšie percento vlhkosti do 35%, spôsobené vegetačným kľudom. Drevo je stiahnuté z prebytočnej vlhkosti a keďže sa ťaží aj v zime, je najvhodnejšie na spracovanie a uskladnenie. Takéto kvalitné palivové drevo po naštiepaní rýchlejšie preschne a je použiteľné na vykurovaciu sezónu už v rovnakom roku.

Celý proces spracovania dreva zabezpečujeme vo vlastnej réžii. Od vyťaženia, cez spracovanie, uskladnenie, predaj až po konečné doručenie ku Vám domov. Tým že sa do tohto procesu nedostávajú žiadny sprostredkovatelia, sme schopný dlhodobo udržať kvalitu a výbornú cenu našich produktov.  

Uvedomujeme si že Vaša spokojnosť je odrazom kvality našich služieb. Preto dbáme na kvalitu našich výrobkov, dobré ceny a výborný zákaznícky servis.

Najväčšou odmenou pre nás je Vaše odporúčanie našich služieb rodine alebo priateľom.

Snažíme sa o to aby nami dodané kvalitné drevo prispelo k teplu a pohodliu pri rodinnom krbe vo Vašej domácnosti.

Čo je vlastne meter dreva?

Palivové drevo sa väčšinou meria a predáva v priestorových mierach. Základná jednotka dreva je 1m kubický(1m3). Taktiež sa nazýva plnometer (plm), kubík a predstavujú kváder o hrane 1m x 1m x 1m úplne plná drevenej hmoty. V tejto jednotke by ste kúpili dreva najviac, ale palivové drevo sa takto nedodáva, pretože je to z praktického hľadiska nemožné.

 Najčastejšie sa stretávame s jednotkou rovnaný priestorový meter (prmr), čo predstavuje priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m, v ktorom sú poukladané jednotlivé polená alebo štiepané drevo. Skladanie je značne drahé, preto sa cena skladania musí premietnuť do celkovej ceny ukladaného dreva. Avšak kvalita ukladania dreva veľmi ovplyvňuje skutočné množstvo poukladaného dreva.

 Jednotka, ktorú používame pre meranie dodávaného množstva je priestorový sypaný meter (prms). Je to neurovnaný, voľne drevom nasypaný priestor s rozmermi 1m x 1m x 1m.

 Jednotka PRMS(Priestorový meter sypaný) je výhodný hlavne kvôli tomu, že náhodné sypanie je spravodlivé a hlavne lacné. Z tohto dôvodu nie sme nútení do cien dreva pripočítať nákladné ukladanie dreva do rovnaného metra.

V súčasnej dobe patrí palivové drevo jednoznačne medi najlacnejšie zdroje tepla, zároveň je kúrenie drevom ekologicky šetrné, nakoľko sa jedná o obnoviteľný zdroj energie. Naše palivové drevo je možné použiť na kúrenie v krboch, krbových vložkách, kachliach, kombinovaných kotloch, kotloch na drevo a takisto v moderných splyňovacích kotloch na drevoplyn.

Tabuľka výhrevnosti drevín

Javor 1900 KWH/PRM
Breza 1900 KWH/PRM
Dub 2100 KWH/PRM
Jelša 1500 KWH/PRM
Jaseň 2100 KWH/PRM
Smrek 1600 KWH/PRM
Borovica 1700 KWH/PRM
Topoľ 1400 KWH/PRM
Buk 2100 KWH/PRM
Hrab 2200 KWH/PRM
Jedľa 1500 KWH/PRM
Cer 2200 KWH/PRM